עלוני 'וכל מאמינים' במדבר באנגלית לשנת תשע"ה לחצו כאן

 

פרשת במדבר                            פרשת נשא                             פרשת בהעלותך                        פרשת שלח

וכל מאמינים אנגלית - במדבר       וכל מאמינים אנגלית - נשא עו        וכל מאמינים אנגלית - בהעלותך עו       וכל מאמינים אנגלית - שלח עו

 

פרשת קרח                               פרשת חוקת                            פרשת בלק                              פרשת מטות

וכל מאמינים אנגלית - קרח עו        וכל מאמינים אנגלית - חוקת עו       וכל מאמינים אנגלית - בלק עו        וכל מאמינים אנגלית - מטות עו

 

פרשת מסעי

וכל מאמינים אנגלית -  מסעי עו