פרשת שמות                             פרשת וארא                             פרשת בא                                פרשת בשלח

וכל-מאמינים--אנגלית---שמות-תשע''ה-1       וכל-מאמינים--אנגלית---וארא-תשע''ה-1       וכל-מאמינים--אנגלית---בא-תשע''ה--1       וכל-מאמינים--אנגלית---בשלח-תשע''ה-1

 

פרשת יתרו                               פרשת משפטים                         פרשת תרומה

וכל-מאמינים--אנגלית---יתרו-תשע''ה-1       וכל-מאמינים--אנגלית---משפטים-תשע''ה-1       וכל-מאמינים--אנגלית---תרומה-תשע''ה--1

כתיבת תגובה