לעלוני 'וכל מאמינים' שמות ביידיש לשנת תשע"ד לחץ כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' שמות ביידיש לשנת תשע"ה לחץ כאן

לעלוני 'וכל מאמינים' שמות ביידיש לשנת תשע"ו לחץ כאן

 

פרשת שמות                              פרשת וארא                               פרשת בא                                 פרשת בשלח

וכל מאמינים - שמות תשעז       וכל מאמינים וארא לשנת תשעז       וכל מאמינים שמות תשעז       וכל מאמינים פרשת בשלח תשע"ז

 

פרשת יתרו                                פרשת משפטים                          פרשת תרומה                             פרשת תצוה

וכל מאמינים פרשת יתרו לשנת תשע"ז       וכל מאמינים פרשת משפטים לשנת תשע"ז       וכל מאמינים - תרומה תשעז       וכל מאמינים - תצוה תשעז

 

פרשת כי תשא                            פרשת ויקהל פקודי

וכל מאמינים - כי תשא תשעז       וכל מאמינים מנוקד - ויקהל פקודי תשע''ז